h01-kennedy-bs-1995

John F. Kennedyschool, Alchvinschool 1953 - )

Locaties

Historisch overzicht

1953 Een aantal ouders richten de Alchvinstichting op met het doel een katholieke lagere school inclusief kleuterschool voor montessorionderwijs te openen in de nieuwe wijk Mariahoeve, de Alchvinschool. Na een periode van zwerven op verschillende plaatsen krijgt de school een plaats in een noodgebouw aan de Landscheidingsweg in Wassenaar. Intussen beginnen de voorbereidingen voor de bouw van een school in Mariahoeve.

1964 Bij de opening van het schoolgebouw Gradaland 5 verandert de naam in John .F. Kennedykleuterschool. Het schoolbestuur behoudt de naam Alchvin Stichting. De kleuters worden ondergebracht in enkele lokalen van het nieuwe gebouw.

1973 De Gemeente geeft toestemming voor nieuwbouw van de kleuterschool op het adres Gradalkand 3 .

1985 De John F. Kennedykleuterschool gaat op in de John F. Kennedyschool die in het vervolg gevestigd is op het adres Gradaland 3-5. 

Schoolhoofden / Directie
W.L. Stroeken (1963 - )
P.J. van de Kerkhof  ( - 1972)
P.A. van Rongen ( 1976-1984)
J. Rusman (1984 - )
mw. P. (Patricia) Striekwold (2008-2015)
A. (Addie) Goudzwaard (a.i.) (2015-2016)
mw. A. (Anneke) Peters (2016 - )

Schoolbestuur
Alchvinstichting (1953-1998)
Lucas Onderwijs (1998 - )

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Archief van de Lucas Stichting, Sint Willibrordus Vereniging HGA bnr 0963 inv nr 815-819
Archief van Gemeentewerken 1960-1969 HGA bnr 0484 inv nr 7160-7164

Krantenartikelen:

1964, 1 februari (Het Binnenhof): Kinderen van de Alchvinschool te Wassenaar zullen hier school gaan1964, 5 juni (B): Beschrijving school en gebouw|1964, 22 juni (HC): Opening Kennedyschool
1964, 22 juni (Haagsche Courant en B.): Door Amerikaanse zaakgelastigde Fisher How officieel geopend
1964, 25 november (HC): G.J.van Vlijmen verlaat het schoolbestuur

1968, 1 april (B): Beschrijving voorbereiding van tentoonstelling “Wij groeien”

1972, 26 juni (Het Vaderland): Verslag afscheid van hoofd P.J. van den Kerkhof

1974, 17 mei (B): School bestaat 20 jaar: beschrijving activiteiten, onder andere geschiedenisproject

1975, 25 maart (Trouw): Wint 1e prijs in wedstrijd van Haagse Schaakbond voor lagere scholen

Link website van de J.F. Kennedyschool

Laatst bijgewerkt 22 maart 2018

Website door Picturae