his-nuts-morgenstond-1969-k1

Nutsschool Morgenstond, Mr. F. L. Kleijnschool (1954 - )

Locaties

Historisch overzicht

1954 Een lagere school en een school voor ulo van 't Nut starten in noodgebouwen aan de Exlostraat, wijk Morgenstond.

1957 Een gedeelte van het nieuwe schoolgebouw Exlostraat 12 wordt in februari in gebruik genomen door de lagere school en de ulo. Op 10 juli wordt de Nutsschool officieel geopend en krijgt de naam mr. F.L. Kleijnschool.

1970 De mavo van de Mr. F.L. Kleijnschool fuseert met het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (2e VCL). De mavo blijft nog een tijd als dependance gehuisvest in de Exlostraat.

1985 De Mr. F.L. Kleijnschool vormt samen met de Nutskleuterschool Morgenstond de Nutsschool Morgenstond voor basisonderwijs.

2008 Het oude schoolgebouw in de Exloostraat wordt afgebroken en de Nutsschool Morgenstond verhuist naar nieuwbouw op hetzelfde terrein maar met de ingang  aan de Zweeloostraat 61.

Schoolhoofden / Directie
P.G. Waals (1955 - )
J. de Korte (vermeld 1962, 1966)
G. van Rooijen (1972-1981)
D.M. van Buren (vermeld 1985)
E.F.G. Veninga ( 2010, a.i.)
W. Vollebregt ( 2011 - )
E.F.G. (Eric) Veninga (vermeld 2014)
G. (Guido) van Luijk (2016 - )

Schoolbestuur
Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen (1955-2011)
Lucas Onderwijs (2011 - )

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Onderwijsverslagen en wegwijzers 1954, 1957, 1985

Twee nutseeuwen in Den Haag 1796-1996. D. Hillenius. Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Den Haag (1996)
Haagse Scholen Schoolgebouwen door de jaren heen. Escamp

Krantenartikelen

1953, 15 september (Haagsche Courant): Voorstel in gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe school van het Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1953, 10 november (HC): Plannen voor bouw nutsschool

1955, 3 mei (Haagsch Dagblad): Nutsschool, tevens MULO; P.G. Waals tot hoofd benoemd
1955, 4 mei (HC): Raadsvoorstel grond in erfpacht uit te geven
1955, 8 juni (HC): Openbare aanbesteding

1956, 10 april (Nieuwe Haagsche Courant): Beschrijving gebouw
1956, 16 april (HC): Eerste steen gelegd
1957, 11 juli (HC): Gebouw in gebruik genomen

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 3 oktober 2018

Website door Picturae