Bresterstraat 7-age2-1024

Bresterhaghe, VBO-LOM-Bresterstraat 7 (1970-2001)

Locaties

Historisch overzicht

1970 School voor Voortgezet Buitengewoon Onderwijs ten behoeve van leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden in de Aucubastraat 3.

1971 De school verhuist op 1 augustus naar Bresterstraat 7.

1980 De school wordt Bresterhaghe genoemd.

2001 Op 1 augustus gaat de openbare school voor Bresterhaghe op in de Scholengemeenschap Westhage. Bresterhaghe wordt dan binnen deze school een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs.

Schoolhoofden / Directie
P. van der Wart (1970-1985)
R.J. de Graaf (1985 - vermeld 1993)

Bronmateriaal

Onderwijsverslagen/ schoolgidsen/ Wegwijzers 1970, 1971, 1978, 1980 en 2001.

Overzicht Haagse Scholen: handleiding en indexen openbare scholen 1852-1991 / Jan van Wandelen. - Nr. 807.- Haags Gemeentearchief, 1992

Laatst bijgewerkt 31 juli 2019

Website door Picturae