049462

Haagse Schoolvereniging (1901 - )

Ook bekend onder:

  • De Haagsche Schoolvereeniging

Locaties

Historisch overzicht

1891 De Leidse fabrikant C.H. Krantz sticht een school voor zijn eigen drie kinderen en dat van bevriende families. Het kan worden beschouwd als voorloper van de Haagse Schoolvereniging.

1901 Oprichting van de Haagsche Schoolvereniging. De school van P.T. van der Meulen, gevestigd aan het Buitenhof, gaat op 1 september in eigendom over aan de nieuw opgerichte Haagse Schoolvereniging. In verband hiermee wordt deze school gereorganiseerd en in 1902 geheel nieuw ingericht 'naar de nieuwere eischen zoo wat gebouw als onderwijs betreft overgebracht naar een nieuw gebouw aan de Nassaulaan. Toezicht op onderwijs, inrichting, schoonmaak e.d. is tevens opgedragen aan eene Commissie, uit de ouders der schoolgaande kinderen, in welke Commissie drie dames zitting hebben'.  (OV 1901)

1902 Het nieuwe gebouw aan de Nassaulaan wordt in gebruik genomen.

1976 De school viert het 75-jarig bestaan op 9 september.

1987 De school begint als experiment -  ook om nieuwe leerlingen te trekken - met een Engelstalige afdeling.

c 1990 Door toename van leerlingen is een ander gebouw nodig, dit wordt het voormalige St. Paul schoolgebouw aan de Koningin Sophiestraat wat  in augustus 2000 wordt geopend.

2007 De Willemsparkschool aan de Frederikstraat 28 wordt overgenomen. Vanaf augustus 2007 is de school onderdeel van de HSV.

2015 Frederikstraat 28 wordt gesloopt en een geheel nieuw gebouw gerealiseerd.

P.T. van der Meulen (vermeld 1902-1920)
G. Hellinga (1926-1943)
A. Sijbesma 1947, 1955)
G. Hosper (vermeld 1957-1974)
R.R. Vollmuller (wnd) (vermeld 1976)
mw. IJ. van der Kleij (1977-1985)
R.D. van der Valk (1977-1983)
A.C. van Dijk (1986-1992)
M.E. de Groot (1992 - vermeld 2002)
A. de Best (vermeld 2008)
H. van Hout 2003-2008)
F.M. (Frans) de Jong,  (2010 - )

Bestuur
Stichting Haagsche Schoolvereniging

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Belinda van der Gaag, De Haagsche Schoolvereeniging ; een eeuw bijzonder onderwijs, 1901-2001. Den Haag, 2001.

Krantenartikelen
1963, 25 juni (Haagsche Courant): Tentoonstelling van werk van leerlingen

1964, 22 juni (Het Vaderland): Verslag uitvoering door leerlingen

1968, 17 juni (HC): Tentoonstelling van werkstukken van leerlingen

1971, 8 september (HC): School Nassaulaan na verbouwing weer in gebruik genomen

1973, 9 januari (HC): Gemoderniseerde school officieel geopend

1976, 17 maart (Haags Stadsblad): School aan de Nassaulaan thans onder wettelijk aantal van 125 leerlingen
1976, 29 maart (Vad): Beschouwing over de school naar aanleiding van te klein leerlingenaantal
1976, 25 augustus (Het Binnenhof): Beschouwing over de school ter gelegenheid van aanstaand 75-jarig bestaan
1976, 26 augustus (Vad): Idem
1976, 8 september (HC): Verslag viering voor kinderen

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 24 mei 2018

Website door Picturae