h01-corEmous-1990

Cor Emousschool, School voor slechthorenden (1914- )

Locaties

Historisch overzicht

1913 Oprichting van de Vereniging voor Slechthorende Kinderen.

1914 De school voor slechthorende kinderen wordt gesticht door deze vereniging en is gevestigd aan de Bleekerslaan 11a.

1917 Het pand Lijnbaan 36 wordt betrokken.

1919 Per 1 januari wordt de school een gemeenteschool en draagt de naam Openbare Lagere School voor Slechthorenden en spraakgebrekkigen.

1926 Verhuizing naar Nieuwe Schoolstraat 22b.

1927 Op 31 december telt de school voor slechthorende kinderen negen klassen. Er waren 110 leerlingen waarvan de oudste 16 jaar was en de jongste 6. Ook kinderen van buiten Den Haag bezoeken de school. Aan de school waren zijn werkzaam: één hoofd, vijf onderwijzers, twee onderwijzeressen, zes vakonderwijzers en een oorarts.

1955 De School voor slechthorenden en spraakgebrekkigen krijgt de naam Cor Emousschool. De school wordt vernoemd naar mej. A.C. (Cor) Emous vanwege haar bijzondere verdiensten voor gehandicapte kinderen en in het bijzonder die van de slechthorenden.

1961 De school verhuist van het adres Nieuwe Schoolstraat 22b naar Goudenregenstraat 36. Er wordt tegelijk een mulo-afdeling aan de school toegevoegd.

1964 Het vijftigjarig jubileum wordt gevierd.

1974 Het zestigjarig jubileum wordt gevierd van 6 tot en met 8 juni en in oktober met een officiële bijeenkomst.

1986 De Cor Emousschool verhuist van de Goudenregenstraat 36 naar de Twickelstraat 5.

2006
In dit  jaar wordt vermeld dat de school een dependance heeft aan de Steenwijklaan 40,

2015 De Cor Emousschool betrekt een nieuw schoolgebouw aan de Van Ruysbroekstraat 5.

Schoolhoofden / Directie
P.W.L. Brijnen (1914-1932)
P. Linthorst (vermeld 1933-1935)
W. J. Goedebuure (1936-1947)
A. den Dulk (1947-1951)
G.J. Borgers (1951-1963)
J. Scheffer (1963 - vermeld 1978)
L.F.M. Smits (vermeld 1980-1981)
L. Bode (vermeld 2006)
W.H. van Grol (2008-2013)
mw. I. (Ingrid) Okhuijsen (2014 - )

Schoolbestuur
Stichting De Haagse Scholen
VierTaal

Andere media

Bronmateriaal

Krantenartikelen
1955, 22 december (HC) Kerstviering

1956, 25 oktober (HD) Verslag ouderavond

1957, 19 december (HC) Kerstviering

1961, 24 mei (NHC) Reportage

1962, 31 augustus (HVV) Reportage

1964, 13 juli (Vad) Interview met directeur J. Scheffer
1964, 21 oktober (HC en B) Reportage onderwijs tgv 50 jarig bestaan

1971, 31 maart 9B0 Ned.Ver.van Slechthorenden beeindigt subsidie voor maatschappelijk werker

1972, 7 juli (HC) Verhuist naar Rotterdam

1973, 29 maart (B) Oudercommissie vragen Gedeputeerde Staten vernietiging besluit van B&W om geen vervoerskosten te betalen

1974, 7 juni (B) Bestaat 60 jaar, leerlingenfeest en bijeenkomst

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 7 maart 2019

Website door Picturae