Verhulstplein 21 -Boldingh, Nutsschool M.M._1024

Nutsschool M.M. Boldingh, Nutsschool / Meisjesschool Hollanderstraat (1894 - )

Locaties

Historisch overzicht

1894 Oprichting van een particuliere meisjesschool in de Hollanderstraat door mej. Maria Margaretha Boldingh.

1918. Het Departementsbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen neemt de school van M.M. Boldingh over. Zij blijft directrice. De school heeft een moeizame start vanwege de Spaanse Griep die Europa in zijn greep had.

1924 Bij het afscheid van mej. Boldingh krijgt de school de naam Boldinghschool.

1931
Toelating van jongens, omdat de toeloop van meisjes terugloopt.

1936
De Meisjesschool van de neutrale schoolvereniging in de Sweelinckstraat stoot de lagere school af en de zeventig leerlingen gaan naar de Nutsschool M.M. Boldingh in de Hollanderstraat. In de Sweelinckstraat blijft de meisjesMULO over, die later de naam krijgt van haar oprichtster Johanna Westerman.

1985 De Nutskleuterschool Hollanderstraat fuseert met de Nutsschool M.M. Boldingh tot een basisschool.

1988 De Boldinghschool verhuist naar het Verhulstplein 21 na de opheffing van de  Neutrale School Vereniging.

2018 Na sloop van het verouderde gebouw uit 1988 betrekt de Nutsschool M.M. Boldingh op 8 januari op dezelfde locatie een nieuw schoolgebouw. In dit gebouw wordt op het adres Dunklerstraat 7 ook de Mavo-afdeling van het Christelijk College De Populier gehuisvest.

Schoolhoofden / Directie

mej. M.M. Boldingh (1894-1925)
mej. A. Verhagen (1925-1938)
G.J. Willering (1938-1959)
H.C. van Dijk (1959- vermeld 1966)
L.J. Vlietstra (vermeld 1972, 1979)
J.F.A. Beermann (vermeld 1981, 1987)
B. van der Kleij ((vermeld 2000-2003)
P.F.M. Saris (2003-2004)
A.H. (Fred) van de Poll (2004-2012)
mw. P. (Priscilla Ammerlaan (2017 - )

Schoolbestuur
Commissie tot beheer der Nutsscholen van het Departement 's-Gravenhage der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1918)
Lucas Onderwijs (2013 - )

Bronmateriaal

Boeken
1804-1934: gedenkschrift bij het 130 jarig bestaan der Eerste school van het Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - Den Haag: Van Stockum (1934)

Twee nutseeuwen in Den Haag 1796-1996 / D. Hillenius. - Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Den Haag (1996)

Nutsschool 200 jaar. Klassikaal en Gedegen 1804-2004 / Frits Boersma. Den Haag (2004).

Krantenartikelen
1954, 8 april (Haagsche Courant): Leerlingenfeest ter gelegenheid van 60-jarig bestaan

1955, 5 april (HC): Feestavond

1959, 14 juli (HC): Verslag afscheid directeur G.J. Willerink

1963, 5 april (HC): Toneelvoorstelling door leerlingen in vernieuwde gymnastiekzaal

1969, 6 mei (Nieuwe Haagsche Courant): Aankondiging 75-jarig bestaan
1969, 12 mei (Het Binnenhof): Korte geschiedenis en verslag viering

1974, 28 november (Het Vaderland): Voorbeschouwing viering 80-jarig bestaan
1974, 6 april (Het Vaderland): Beschrijving reilen en zeilen van ---.
1974, 23 april (HC): Actie oudercommissie --- zorgt er voor, dat --- niet wordt opgeheven volgens plan bestuur.
1974, 7 juni (V): Klassen drie en vier geven opvoering musical “De wonderlijke machine van Professor Knap”.
1974, 29 november (NHC): Programma viering 80-jarig bestaan.
1974, 30 november (Het Binnenhof): Verslag viering

2015, 17 juni (AD/Rotterdams Dagblad): Nieuwe vriendjes dankzij uitwisseling scholieren

2015, 4 november (Posthoorn): Het is een bloedlink punt: schooldirecteur pleit voor gescheiden fietspaden

2017, 24 januari (AD/HC): Zes scholen zijn nu excellent

2018 , 12 januari (AD/HC): Mavo en basisschool samen in één gebouw.

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 17 januari 2018

Website door Picturae