h01-overvoorde-1960-k5

Christelijke Scholengemeenschap / Lyceum / HBS Overvoorde (1952-1998)

Locaties

Historisch overzicht

1952 De school begint als Christelijke H.B.S. met 44 leerlingen verdeeld over 2 klassen in het schoolgebouw aan de Populierstraat.

1953 De school wordt gevestigd in Park Overvoorde te Rijswijk, eerst in de oude burgemeesterswoning, later - in 1955 - in de boerderij op het terrein. Ook waren er noodlokalen aan de Prinses Beatrixlaan te Rijswijk.

1958 De school betrekt op 1 september nieuwbouw aan het Westhovenplein 121.

1959 De officiƫle opening vindt plaats op 8 mei.

1968 De Christelijke Nationale School voor ULO voor Moerwijk-Morgenstond aan de Tinaarlostraat 10-12 vormt samen met de Christelijke H.B.S. Overvoorde de Christelijke Scholengemeenschap Overvoorde. De dan Mavo blijft voorlopig op de oude locatie gehuisvest.

1998 HeOvervoorde College en Thomas More College fuseren tot TMO College, Interconfessioneel Thomas More / Overvoorde College  Op het Westhovenplein blijft de locatie Overvoorde gevestigd.

Directie
W.A. Deurman (1952-1961)
drs. W.E. de Jong (1961-1971)
dr. R. Reinsma (1971-1977)
A.J. Louisse (1977-1990)
drs. J.J. Haslinger (vermeld 1992)

Andere media

Bronmateriaal

Onderwijsverslagen en schoolgidsen 1952, 1953, 1955, 1958, 1998, 2003, 2004

Kranten

1952, 18 juni, (Haagse Courant): Benoeming directeur

1952, 17 juli (Nieuwe Haagse Courant): Klasseruimte
1952, 3 september (NHC): Directeur geinstalleerd

1953, 14 januari (HC): In gebouw Overvoorde
1953, 3 september (NHC): Lessen begonnen

1954, 5 juli (HC en NHC): Verzoek om grond in erfpacht te mogen krijgen
1954, 13 juli (HC): Grond verkregen

1955, 27 april (NHC): Komt in boerderij Overvoorde
1955, 11 mei (NHC): Beschouwing over ruimtegebrek
1955, 16 mei (HC): Voorstel van B&W tot verlenen van extra gelden voor verbouwing boerderij
1955, 1 juni (NHC): 3-daagse excursie naar Limburg
1955, 11 juni (NHC): Verbouwing boerderij gaat beginnen
1955, 7 september (Haags Dagblad): Dak boerderij opgevijzeld

1956, 4 mei (NHC): Ministerie van O., K. en W. geeft urgentieverklaring af
1956, 1 juni (NHC): Beschrijving bouwplannen
1956, 2 juni (HC): Verslag inschrijving
1956, 27 september (NHC): Eerste paal geslagen
1956, 15 oktober (NHC): Bouw nieuwe school

1957, 27 feberuari (NHC): Feestavond
1957, 13 september (HC): Noodgebouw in gebruik genomen
1957, 13 september (NHC): Beschrijving noodgebouw

1958, 10 mei (NHC): Hoogste punt bereikt

1959, 14 maart (NHC): Betonplastiek opgesteld
1959, 6 mei (NHC) Beschrijving school
1959, 8 en 9 mei (HC): Verslag opening
1959, 28 december (NHC): Beschrijving beeld van K. Timmer

1960, 9 januari (NHC): Kritiek op beeld

1961, 25 januari (HC): Verslag toneeluitvoering
1961, 6 februari (HC): Heeft f 2.798 voor Congo verzameld
1961, 13 september (NHC): Afscheid directeur W.A Deurman en installatie Drs. W.E. de Jong
1961, 18 oktober ((NHC): Feestavond t.g.v. afscheid directeur

1968, 9 februari (NHC): Gaat enige vrije zaterdagen invoeren
1968, 12 februari (NHC): Voorbeschouwing voorlichtingsavond

1971, 13 juli (HC): Ds. A. Bolwijn tot godsdienstleraar benoemd
1971, 22 juli (NHC): Rector drs. W.E. de Jong benoemd tot inspecteur van het algemeen voortgezet onderwijs

1972, 29 september (NHC): Verslag viering 20-jarig bestaan
1972, 21 december (NHC): Beschrijving tentoonstelling "Het verborgen leven van de Leraar"

1976, 17 december (HC): Verslag opvoering van "Andorra" van Max Frisch

1977, 20 september (HC): Bestaat 25 jaar
1977, 20 september (Vaderland): Geschiedenis tgv. 25-jarig bestaan

Laatst bijgewerkt 14 februari 2019

Website door Picturae