cornelisjolstraat117-1988-dso-067

De Branding, 3de Christelijke Huishoudschool (1953-1988)

Locaties

Historisch overzicht

1946 Het tweede filiaal van de Chr. Huishoudschool aan de De Ruijterstraat wordt geopend in enige lokalen van de Hervormde school aan de Stevinstraat. Kooklessen worden gegeven in de Meisjesschool aan de Doornstraat. Lessen huishoudkunde, wassen en strijken worden gegeven in de school in de De Ruijterstraat.

1953 De school wordt zelfstandig in het schoolgebouw aan de Vissershavenstraat 83.

1975 De school krijgt een nieuwe naam: Christelijke School voor LHNO en IHNO "De Branding".

1978 De Branding verhuist naar de Cornelis Jolstraat 117.

1988 De school wordt per 1 augustus opgeheven. 

Schoolhoofden
mej. Fortgens (1953 - )
mej. G.A. van Boeijen (vermeld 1956-1966)
A. Kieft (vermeld 1970 - 1972)
mw. A. Gierveld (1973-1986)

Schoolbestuur
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke nijverheidsscholen voor jongens en meisjes, voor 's-Gravenhage en omstreken

Bronmateriaal

Boeken
"Een eeuw de school lokaal": de 116-jarige geschiedenis van de Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs op Scheveingen / B. Stamkot. - Meppel: Krips Repro, 1995.  (HGA-bibliotheek S i 78)
Jaarverslag voor Christelijk Nijverheidsonderwijs te 's-Gravenhage, 1960-1966 [bibliotheek HGA 18B S 69]
Jaarverslag betreffende de Chr. Huishoudscholen en de Chr. Technische scholen, 1978 en 1979 (bibliotheek HGA V s 17

Krantenartikelen
1954, 11 oktober (NHC): Koopt school aan de Vissershavenstraat
1954, 11 oktober (B): Bouwt niet aan de Dr. de Visserplein

1963, 26 april (NHC): Toneeluitvoering door leraressen

Laatst bijgewerkt 19 januari 2018

Website door Picturae