h01-avdleeuw-1978-g2-kop

Aart van der Leeuwschool (1951-1997)

Locaties

Historisch overzicht

1951 De openbare LOM-school begint aan het Prins Willemplein,

1952 De school verhuist naar het gebouw aan de Laan 5.

1954
De school krijgt de naam Aart van der Leeuwschool.

1956
De school krijgt een dependance in het schoolgenouw aan de Bezemstraat 1.

1960 De dependance Bezemstraat wordt verzelfstandigd als 2e Openbare Lomschool die gehuisvest wordt in de 2e Sweelinckstraat 148.

1960 Een derde openbare LOM-school begint in de Majubastraat 2c uit een nieuwe afsplitsing van de Aart van der Leeuwschool.

1962 De Aart van der Leeuwschool verhuist naar het gebouw Van Ruysbroekstraat 1.

1976 De school viert het 25-jarig bestaan.

1997
De Aart van der Leeuwschool gaat met de G.C. Broekhuysenschool op in het Agé.

Schoolhoofden
J.A. Meijer (1951-1966)
G.J. van Houwelingen (1966-1972)
W. Strelitski (1973-1979)
J. Oudshoorn (1980-1989)
W. H. Grol (1992-1997)

Andere media

Bronmateriaal

Onderwijsverslagen en schoolgidsen 1951, 1952, 1954, 1955, 1960, 1962, 1976, 1997

Archief van Gemeentewerken 1960-1969 HGA bnr 084 inv nr 6781-6786

Archief van het Gemeentebestuur 1953-1990 HGA bnr 0828 inv nr 8267

Krantenartikelen

1957, 25 oktober (Haags Dagblad): School krijgt bandrecorder1959, 2 november (Vaderland): Interview met directeur J.A. Meijer1957, 9 november (Nieuwe Haagse Courant): Verslag aanbieding band recorder

1960, 25 juli (Het Vrije Volk): Beschrijving bouwplannen1960, 29 november (HD): Idem

1962, 8 februari (HC): Zal spoedig geopend1962, 30 maart (HD): Voorbeschouwing opening1962, 2 april (Vaderland ): In gebruik genomen1962, 23 mei (HC): Wethouder opent nieuwe LOM-school

1964, 20 mei (HC) Beeldje "jongen op de bok" ernstig beschadigd

1966, 30 juni (HC) Verslag afscheid hoofd J.A. Meyer en onderwijzeres J. Weekhout

1967, 5 mei (Vaderland) Interview met logopediste Béla Berger-Brandon

Laatst bijgewerkt 14 juni 2018

Website door Picturae