his01-bernardus-1941

Bernardusschool (1938 - )

Locaties

Historisch overzicht

1938 Ontstaan van de school door afsplitsing van de bezinkingsklas met imbecielen van de Angelaschool voor debiele kinderen. Per 1 september wordt het een zelfstandige school voor zeer zwakzinnigen, gevestigd op Prinsegracht 12. Deze wordt St. Bernardusschool genoemd.

1958 Splitsing van het internaat Huize St. Angela en klooster op nr 14 en de Angelaschool en Jean Baptistschool aan de Prinsegracht 10-12. De Bernardusschool verhuist naar de Griftstraat 2.

1983 Verhuizing naar nieuwbouw in de Ruychroklaan 340. De school heet voortaan Bernardusschool voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen, ZMLK.

1998 De Bernarduschool wordt onderdeel van het Regionaal Expertise Centrum REC Zuid-Holland Midden.

2011 De VSO afdeling verhuist naar een nieuw gebouw aan Theo Mann Bouwmeesterlaan 63. De SO afdeling blijft gehuisvest aan de Ruygroklaan 340.

Schoolhoofden / Directie
zr. Clementina (vermeld 1940-1950)
J.M. L√ľnnemann (1953-1973)
J. Vredenbregt (1976-1977)
J.L.M. Manhoudt (1979-2005)
mw. S. (Sandra) Jellema (2005-2016)
mw. E. (Elly) Mulder (2016 - )

Schoolbestuur
Sint Josephstichting van de zusters Ursulinen Bergen NH (1935-1957)
Bernardus Smeemanstichting (1957-1960)
Edith Stein Stichting (1961-1995)
Lucas Onderwijs (1995 - )

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Bronnen
Archief Lucas Onderwijs HGA Bnr 963 inv nr 2016-2019

Boeken
De Ursulinen van Bergen 1898-1948 p. 87-93
Eijt. J. (1998). Zorgen in Gods naam. De Ursulinen van Bergen 1898-1998. Hilversum: Verloren

Krantenartikelen
1973, 15 jan. (Het Binnenhof): Verslag afscheid van hoofd J.M. L√ľnneman na 20 jaar

2015, 1 december (AD/HC):  'Zeer moeilijk lerende' Eline in tranen: Toch diploma

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 18 juli 2019

Website door Picturae