his01-annefrank-2002-g8

Anne Frankschool (1994 - )

Locaties

Historisch overzicht

1994 De basisscholen De Steenmarter en de Hammarskjöldschool fuseren en gaan per 1 augustus verder onder de naam Anne Frankschool.

2000
De gefuseerde school neemt een nieuw gebouw in gebruik op de hoek van de Beresteinlaan en de Hengelolaan waar daarvoor de oude school stond. De school krijgt het nieuwe adres Beresteinlaan 267.

2008 Het gebouw Laagveen 22 wordt volledig gerenoveerd voor en in gebruik genomen door de Anne Frankschool, die vanaf dan op twee locaties is gevestigd.

2016 Op de Beresteinlaan 267 zijn de internationale schakelgroepen en de groepen een t/m vijf ondergebracht. De groepen zes tot en met acht zijn gehuisvest in het gebouw Laagveen 22.

Directie
P.T.A. van Berkel (1994-2001)
D.H. (Dick) Hartgers (2001 - )Schoolbestuur

Stichting De Haagse Scholen.

Andere media

Bronmateriaal

Scholenwijzers 1994, 2000, 2016

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 7 maart 2019

Website door Picturae