h01-granaathorst-1961h

Christus Koningschool (1960-1984)

Locaties

Historisch overzicht

1960 De Sint Willibrordus Vereniging start op 1 september een lagere school voor de nieuwbouwwijk Mariahoeve, voorlopig in noodgebouwen aan de Carel Reinierskade.

1961
Op 27 oktober wordt de school aan de Granaathorst 2-4 plechtig geopend.

1983
Het 40-jarig onderwijsjubileum van mejuffrouw I. Sevat wordt feestelijk gevierd.

1984 De Christus Koningschool fuseert met de Heilig Hartschool,  Kleuterhorst en de Mariakleuterschool. De nieuw gevormde basischool krijgt  de naam De Vuurvlinder, die dan gevestigd wordt  in het schoolgebouw aan de Diamanthorst 10.

Schoolhoofden
mej. A.J.G. Hertogh (vermeld 1960-  ) 
mej. A.E.M. van Boheemen (vermeld 1966 - 1969)
mej. L.F.H. Beerends (1970-1971)
mej. I.C.M. Sevat (1971-1985)

Schoolbestuur
Sint Willibrordusvereniging (1960-1985)

Andere media

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas Onderwijs bnr  963 inv nr 755-765 Granaathorst; 766-769 Barnsteenhorst; 770-774 Hongarenburg; 775-780 Diamanthorst.

Krantenartikelen (school I en II)
1959, 7 november (Binnenhof): Beschrijving bouwplannen

1960, 5 augustus (B): Eerste paal geslagen

1961, 11 juli (B): Beschrijving van onderwijssysteem
1961, 27 oktober (B): Officieel in gebruik genomen

1968, 18 januari (B): Is hulpactie begonnen voor missiepater K. van Niel

1969, 21 juni (B): Samen met Jeanne d’Arcschool vervaardiging werkstuk over Nederlandse jeugd bestemd voor Tanzania

1977, 31 januari (B): Interview met scheidende onderwijzeres M. Bollen

Laatst bijgewerkt 5 juli 2017

Website door Picturae