his01-weesper-ols-1928

Burgemeester de Monchyschool, o.l.s. Weesperstraat (1928-1964)

Ook bekend onder:

  • o.l.s. Weesperstraat

Locaties

Historisch overzicht

1928 Op 17 april wordt een openbare lagere school opgericht in de Weesperstraat met 132 leerlingen.

1929 De school wordt gesplitst in een school A en een school B, beide gehuisvest in de Weesperstraat 87-89.

1930 Een deel van school B wordt verplaatst naar een nieuw schoolgebouw in de Hilversumschestraat 6 en gaat verder als o.l.s. Hilversumschestraat. (OV 1930)

1948 School A krijgt de naam Burgemeester de Monchyschool.

1957 School B van de o.ls. Hilversumsestraat gaat op in de Burgemeester De Monchyschool.

1964 De school wordt opgeheven. De kinderen worden geplaatst op de o.l.s. Escamplaan 61. (OV 1964)

Schoolhoofden
J. Beitsma (1928)

J.H. Scholten
T. Duym (1937)
M. Venema(1946-1954)
J. Zijl (1954- )

School B
J. Beitsma (1929-)
A. Verburg (vermeld 1956)
W.M. Smits (vermeld 1958)

Andere media

Bronmateriaal

Onderwijsverslagen 1928, 1929, 1930, 1948, 1957, 1964.J.van Wandelen: Overzicht van Haagse scholen#612 e.v.

Krantenartikelen:

1952, 2 februari (Haagsch Dagblad): Artikel over deze school
1952, 27 februari (Nieuwe Haagsche Courant): Idem
1952, 1 oktober (?): Geeft eigen krant uit

1953, 9 juni (HC): 25-jarig jubileum

1955, 26 februari (HC): Jaarvergadering oudercommissie
1955, 29 april (HC): Ouderavond
1955, 12 november (HC):Idem

1956, 10 februari (HD): IJswedstrijden
1956, 25 februari (HC): Afscheid leerlingen
1956, 12 april (HC): Ouderavond
1956, 14 juli (HD): Hengelwedstrijd
1956, 10 november (HC): Ouderavond

1957, 11 februari (NHC): Wordt samengevoegd met school B en Jacob Catsschool
1957, 23 februari (HC): Afscheid leerlingen
1957, 1 maart (HC): Afscheid hoofd A. Verburg
1957, 19 juli (HC): Sportdag

1964, 15 januari (HD): Wordt met ingang van 1 september 1964 opgeheven

1957, 27 februari (HC): Ouderavond

1964, 15 januari (Haagsch Dagblad): Wordt met ingang van 1 september 1964 opgeheven

Laatst bijgewerkt 25 mei 2016

Website door Picturae