1973-anton-rosdorff

Anton Rosdorff MTS, R.K. UTS Loosduinseweg (1956 - )

Ook bekend onder:

  • RK UTS

Locaties

Historisch overzicht

1956 Opening van de UTS, aanvankelijk op de Hekkelaan, maar spoedig volgt verhuizing naar het terrein van Groenestein aan de Loosduinse weg 569/ Gaslaan.

1968 Door de invoering van de mammoetwet verdwijnt de ambachtsschool en wordt er gesproken van Lager Technisch Onderwijs LTS en MTS Middelbaar Technisch Onderwijs. De vakkenstructuur en exameneisen veranderen.

1972 Nieuwbouw voor de Anton Rosdorff  MTS ontworpen door K.F. Ruige en het jaar daarna in gebruik genomen. .

2009 Afbraak van het schoolgebouw van het Mondriaan College (gebouwd als R.K. MTS Anton Rosdorff).

Directie
J. de Goey (vermeld 1962,1979)
G.A. van Duijse (vermeld 1983, 1984)

Schoolbestuur
Stichting RK MTS /  UTS te 's -Gravenhage (1956- )

Andere media

Bronmateriaal

Krantenartikelen

1956, 9 juni (Binnenhof): Plannen tot oprichting

1956, 10 september (Haagsche Courant): Verslag opening en beschrijving van het complex

1958, 23 mei (B): Beschrijving uitbreidingsplan

1960, 5 februari (HC): Beschrijving uitbreidingsplannen
1960, 14 maart (B): Uitbreiding met 3 nieuwe vleugels

1966, 23 juni (HC): Wint quiz van Gemeentemuseum: Beelden Kijken
1966 23 december (B): Verslag afscheid van adj.-directeur J.J. de Hey

1968, 4 mei (Haagsche Courant): Beschrijving nieuw in gebruik te nemen lokaal; nieuwbouw blijft noodzakelijk

1969, 24 maart (HC): Verslag viering 121/2-jarig bestaan
1969, 24 maart (Binnenhof): Verslag viering 121/2-jarig bestaan
1969, maart (Cirkel): Verslag viering 121/2-jarig bestaan

1970, 8 april (B): Beschrijving plannen voor nieuwbouw op terrein van Groenestein
1970, 24 november (HC): Beschrijving plannen voor nieuwbouw op terrein van Groenestein
1970, 8 december (B): Overzicht bouw

1973, 6 april (HC): Interview over de school met leiding t.g.v. betrekken van gebouw
1973, 3 mei (HC): Verslag onthulling van naambord "Anton Rosdorff" t.g.v. off. opening
1973, 15 september (HC): Leegstaand noodgebouw na brandstichting verwoest

Laatst bijgewerkt 7 maart 2019

Website door Picturae