vanostadestraat251-1979-dso91-1024

Van Ostadeschool (1926 - )

Locaties

Historisch overzicht

1926 Op 16 november opent een openbare montessorischool aan de Van Ostadestraat 249, later wordt er gewoon lager onderwijs gegeven.

1929 Het nieuwe schoolgebouw aan de Van Ostadestraat 251 wordt officieel geopend.

1950
Enkele klassen van de Van Ostadeschool, een openbare montessorischool, worden omgezet in een zelfstandige montessorischool, de Montessorischool Abeelstraat.

1953
De Van Ostadeschool opent een dependance in een nieuw schoolgebouw aan de Pieter Langedijkstraat 81-83 die in ongeveer 1960 onder de naam Pieter Langendijkschool zelfstandig wordt.   

1970 De Jan van Gojenschool fuseert met de Van Ostadeschool.

1975 Kleuterschool De Rakker komt in het gebouw. 

1985 De lagere school vormt met de kleuterschool De Rakker de Van Ostadeschool voor basisonderwijs.

1993 De school wordt gehuisvest in nieuwbouw.

Schoolhoofden / Directie
H. C. Janzen-Bruinsma (1926 - )
G. J. Brouwer (1938-1948)
J. van der Molen (1948-1951)
P. van de Werf (1951-1956)
N. G. van der Lugt (1956-1962)
J.W. Munns (vermeld 1963 - )
A. J. W. Kuyk
F. A. R. de Jong (1966-1975)
A.P.M. Alblas (vermeld 1976-1977)
H.P. Philipoom (wnd 1976-1977)
P.G. van der Sluis (1978- vermeld 1981)
R. Moens
R. (Renald) Gunsch (2002 - )

Schoolbestuur
Stichting De Haagse Scholen

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Onderwijsverslagen 1926, 1929,1970, 1975, 1985.

Krantenartikelen
1955, 12 februari (HaagseCourant): Propagandabijeenkomst
1955, 14 oktober (HC): Ouderavond
1955, 31 oktober (VrijeVolk): Beschrijving Bazar

1957, 6 april (HaagsDagblad): Ostadeschool leerlingavond
juli (HC): Afscheid leerlingen

1958, 29 maart (HC): Ouderavond

1963, 21 maart (HC): Vlotte avond in Montessorischool

1967, 16 september (HC): Voorbeschouwing overdracht van appliqué-ramen

1968, 9 februari (VrV): Interview met onderwijzer over versiering van interieur met kunstvoorwerpen

1969, 4 april (VrV): Leerlingen kleuren stoep met Paaseieren

1970, 22 december (NieuweHaagseCourant):Beschrijving 4-daagse kunsttentoonstelling
1970, 23 december (HC): Idem
1970, 28 december (HC): Verslag opening tentoonstelling

1971, 2 april (HC): Krijgt bezoek van drs. J. den Uyl
1971, 7 april (HC): Vragen in de Raad over bezoek van Drs. J. den Uyl
1971, 23 april (HC): Leerlingen zetten in kader van verkiezingen hun politieke wensen op schrift
1971, 25 augustus (HC): Interview met hoofd van de school over gebrek aan ervaren onderwijzers en pleidooi om pas beginnende onderwijzers kleine klassen te geven
1971, 25 november (Posthoorn): Beschouwing over de rol van de school in de moeilijke Schilderswijk

1972, 1 maart (Binnenhof): Beschrijving werkwijze van aantal onderwijzers met de leerlingen

1973, 18 januari (Vaderland): Turkse leerlingen krijgen onderwijs in moedertaal

1976, 10 november (Vad): Beschrijving jubileumporgramma ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan
1976, 12 november (B): Interview met hoofden Ad Alblas en H.P. Philipoom en beschouwing over de school in verband met het jubileum
1976, december (Schilderswijker): Geschiedenis van de school in verband met het 50 jarig bestaan (pdf)

2015, 7 november (AD/HC): Een peuter moet je niet lesgeven

2016, 19 januari (AD/HC): Tijd nu naar onderwijs

2017, 4 februari (deOudHagenaar): Seksuele voorlichting in de Haagse Schilderswijk rond 1980
2017, 29 augustus (AD): Eerste Peuterschool (door speciale ontheffing)

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 16 november 2017

Website door Picturae