A.M.G. Schmidtschool - Jacob de Graefflaan

A.M.G. Schmidtschool locatie J. de Graefflaan, Statenduinschool, Cornelis Jetsesschool (1952 - )

Locaties

Historisch overzicht

1952 Op 1 september wordt een nieuwe openbare lagere school gesticht en voorlopig gehuisvest in de Dunklerstraat 5.  

1952 De afdeling Dunklerstraat van de Brederodeschool aan de Van Merlenstraat wordt een zelfstandige openbare lagere school.  

1955 Op 10 augustus wordt de school gehuisvest in een nieuw schoolgebouw aan Jacob de Graefflaan 10.

1985 Op 1 augustus krijgt de Cornelis Jetsesschool de naam Statenduinschool na fusie met kleuterschool Klavertje Vier uit de Tasmanstraat/Jacob de Graaflaan 10.

1996 Op 1 augustus fuseert de Statenduinschool met de Van Hoornbeekschool. Samen vormen zij de A.M.G. Schmidtschool met 2 locaties: Jacob de Graefflaan 10 en Van Hoornbeekstraat 5.

Schoolhoofden / Directie
A. (Albert) de Boer (1952-1977)
M.H.R. Vos (1977-1982)
B.R.H. Zwaal (1982 - )
A.B. Bos-Harris (vermeld 1985)
mw. C.J.M. Perrenet-Maree (vermeld tot 1994)
mw. R. (Rubi) Hendriks (2004-2018)
mw. F. (Femke) Privé-Bordewijk (2018 - )

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Overzicht van Haagse scholen: handleiding en indexen openbare scholen 1852-1991 / Jan van Wandelen. - Nr. 732. - Haags Gemeentearchief, 1992

1954, 18 mei (Haagsch Dagblad): Plan tot bouw
1954, 14 december (Haagsche Courant): Openbare school verrijst

1956, 4 mei (HC): Plan voor naamgeving: C.J. Jetsesschool
1956, 12 mei (Nieuwe Haagsche Courant): Officieel geopend en meisjesbeeld van L. Blom onthuld
1956, 14 mei (HC en HD):Verslag opening1956,

1962, 12 juli (HC): C. Jetses illustrator van ot en sien herdacht.pdf

1970, 4 mei (HC): Beschrijving uitslag enquête onder ouders van leerlingen

2015, 27,29 mei (Lispeltuut, TVWest, AD/Haagsche Courant): ......wint Haagse Cultuuronderwijs prijs
2015, 12 juni (AD/HC): Nieuwbouw splijt school
2015, 13 juni (AD/HC): School lijdt onder betrokken ouders
2015, 4 juli (AD/HC): Ouders willen politiek ingrijpen tegen school
2015, 2 september (Telegraaf): Mishandeling kleuterjuf schokt Statenkwartier, (AD): Ouders mishandelen kleuterjuf
2015, 8 september (Telegraaf): Schone lucht voor nieuwe basisschool
2015, 9 september (Posthoorn): Besluit over sloop ‘prima’ Annie M.G. Schmidtschool nadert Wel of geen nieuwbouw?
2015, 10 september (AD/HC): Zorgen over vieze lucht bij school
2015, 8 oktober (DenHaagCentraal): Ouders tegen sloop en nieuwbouw

2016, 13 februari (AD/HC): Een zege voor mondige ouders
2016, 10 maart (AD/HC): Ouders 'winnen': oude school blijft toch
2016, 7 september (AD/HC): Ouders boos over 'misleiding' school

2017, 6 april (AD/HC): Bestuur van de school mag sloop en nieuwbouw plegen 2017, 7 april (Telegraaf): Les in container door schoolvete
2017, 6 september (AD): Onderzoek, kosten nieuwbouw  hoger

Link website van de school, Foto's CornelisJetsesschool, Cornelis JetsesAMGSchmidtschoolJacobdeGraefflaan 

Laatst bijgewerkt 7 maart 2019

Website door Picturae