HGA001-503458

Avondlyceum Noctua (1936-1995)

Locaties

Historisch overzicht

1936 Oprichting van het Dag- en Avondlyceum Noctua.

1959
Op 1 september wordt avondlyceum Noctua overgeplaatst van de Dalton-HBS voor meisjes aan de Stadhouderslaan 84 naar het Maerlantlyceum aan de Johannes Bildersstraat 11.   

1995 De activiteiten van Noctua worden overgenomen door de Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie BVE Haaglanden.

Schoolhoofden
dr. A. Scholte (1936-1942)
dr. C. Zijderveld (1942-1956)
drs. B. Westerhof (1956- 1962)d
rs. R.J.B. Schijf (1962-1967)
drs. G. Verschoor (vermeld 1970-1983)

Scholbestuur
Stichting Noctua (1950 - )
Stichting Avondcollege Noctua (1963 - )

Bronmateriaal

Archief
Het archief berust voor een deel bij het Haags Gemeentearchief:
RIS 1995 016603

Krantenartikelen

1955, 2 juni (Het Binnenhof): Voorstel B.& W. tot verhoging subsidie

1956, 13 september (Nieuwe Haagsche Courant): Verslag opening 20e cursusjaar

1957, 12 juni (Haagsche Courant): Voorstel B.& W. tot verlening subsidie

1961, 30 maart (NHC): Geschiedenis ter gelegenheid van 25-jarig bestaan1961, 27 april (B): Beschrijving
1961, 12 mei (HC): Geschiedenis en voorbeschouwing festiviteiten ter gelegenheid van 25-jarig bestaan
1961, 13 mei (Het Vrije Volk): Geschiedenis en voorbeschouwing festiviteiten ter gelegenheid van 25-jarig bestaan
1961, 23 oktober (HC): Viering 25-jarig bestaan

1962, 17 mei (HC): Drs. R.J.B. Schijf tot directeur benoemd1962, 8 september (HC): Verslag afscheid drs. B. Westerhof1962, 27 oktober (B): Beschouwing over het avondonderwijs1962, 29 oktober (B): Correctie op vorig artikel

1967, 25 augustus (NHC): Verslag afscheid van rector drs. R.J.B. Schijf

1976, 10 januari (HC): Interview met rector drs. G. Verschoor over de slechte toekomst van het avondonderwijs
1976, 3 april (B): Beschouwing naar aanleiding van het met ingang van komend schooljaar ook gaan geven van dagonderwijs voor MAVO, HAVO en VWO
1976, 10 april (Vad): Interview met rector drs. G. Verschoor over het onderwijs ter gelegenheid van het gaan geven van dagonderwijs, en over het 40-jarig bestaan
1976, 17 mei (HC): Verslag van receptie ter gelegenheid van 40-jarig bestaan
1976, 14 augustus (Vad): Beschouwing over de te starten dagopleidingen voor MAVO, HAVO en VWO door Noctua: alleen examenvakken zullen worden onderwezen
1976, 24 september (HC): Beschouwing over de dagschool voor volwassenen in 2e VCL, georganiseerd door Noctua

1977, 21 juni (HC): Beschouwing over scheidende conrectrix, M.H. van Mieren Loovenstijn1977, 4 maart (B): Beschrijving plannen voor filiaal dat wellicht ook moeder-havo zal worden1977, 27 juni (HC): Verslag afscheid
1977, 29 juni (B): Beschrijving verwarring over het al dan niet starten van filiaal in Voorburg1977, 30 juni (B): Overeenstemming bereikt over begin van HAVO-avondopleiding in Voorburg.
1977, 8 augustus (B): Voorbeschouwing van start van avond-HAVO in Voorburg
1977, 18 augustus (B): Beschouwing over het geringe aantal aanmeldingen voor moeder-mavo

 

Laatst bijgewerkt 17 mei 2017

Website door Picturae