1958-annefrank-mavo

Anne Frank Mavo / Mulo (1959-1993)

Locaties

Historisch overzicht

1959 Oprichting van de school, welke voorheen een dependance was van de Geurt Volkerschool.

1960 De naam Anne Frankschool wordt gebruikt sinds 24 oktober 1960

1968
Per 1 augustus 1968 is de naam Anne Frank Mavoschool

1993
De Haagse gemeenteraad heeft op 2 juli 1992 besloten tot een fusie per 1 augustus 1993 van de openbare scholengemeenschappen Laakhage, Leyhage en Loevestein, de Anne Frank MAVO en het Stevin College. Zo ontstaat per 1 augustus 1993 de gemeentelijke scholengemeenschap Stevin College (vwo-havo-mavo-(i)vbo).

Schoolhoofden
J. Cramer (vermeld 1961-1974)
W.P.C. Gijsen (1974-1981)

Andere media

Bronmateriaal

Krantenartikelen

1961, 28 maart (Haags Dagblad): Plechtigheid t.g.v. naamgeving

1974, 26 januari (Binnenhof): Reunie t.g.v. 10-jarig bestaan

1975, 29 maart (Haagsche Courant): Interview met scheidend hoofd J.Cramer

1976, 23 januari (Vaderland): Beschouwing over tekenen als eindexamenvak aan Anne Frank mavoschool

1977, 4 mei (Haagsche Courant): 2 kunstwerken, vervaardigd door Nic Blans en Ton Klop, overgedragen
1977, 6 juni (Binnenhof): Voorbeschouwing manifestatie tegen afbraak extra taakuren voor Surinaamse kinderen

Bestuurlijke stukken:1995 : Raadsvoorstellen Gemeente Den Haag 1995, rv 433

Links

Website Anne Frank Mulo 1958-1964, door Jan Heek

Laatst bijgewerkt 11 april 2019

Website door Picturae