A.M.G. Schmidtschool - Van Hoornbeekstraat

A.M.G. Schmidtschool (Van Hoornbeekstraat), Van Hoornbeekschool (1905 - )

Locaties

Historisch overzicht

1905 De school wordt opgericht als Openbare Burgerschool.

1922 De school gaat verder als een gewone openbare lagere school. De Muloschool wordt op 1 augustus opgeheven. (OV 1922)

1948 De naam wordt Van Hoornbeekschool.

1962 De dependance aan de Doornstraat 170 wordt in september opgeheven.

1996 De Van Hoornbeekschool en de openbare basisschool  Statenduin fuseren tot A.M.G. Schmidtschool, De school blijft op  twee lokaties gevestigd.

Schoolhoofden / Directie
K. Goudswaard (1905-1926)
F. Hoogland (1926-1938)
E. ter Brugge (1938-1945)
J.C.M. van Gelder (1945-1961)
J. van Ommen (1961-1966)
T.W. Jongbloed (1966 vermeld)
H. van Veen (1968-1976)
J. van Boven (1976-1989)
J.S. Jansen-ter Horst (1989-)
mw R. (Rubi) Hendriks (vermeld 2007)

Schoolbestuur
Stichting De Haagse Scholen

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Overzicht Haagse Scholen: handleiding en indexen openbare scholen 1852-1991 / Jan van Wandelen. - Nr. 342. - Haags Gemeentearchief, 1992

Krantenartikelen
1928, 2 juli (Het Vaderland): Jubileum van onderwijzer A.A. Beijaert
1928, 13 juli (Het vaderland): Jubileum van onderwijzer heer C.C. Bertram

1951, 21 juli 1951 (HC): Mej. E. Visée nam afscheid als onderwijzeres

1956, 6 maart (Schev. Crt): Bezwaren tegen de splitsing
1956, 28 mei (Haagsche Courant): Reünie van oud-leerlingen leerjaar 1948/’49

1960, 15 december (Het Vaderland): Interview met hoofd J.C.M. van Gelder
1960, 19 december (HC): Verslag afscheid J.C.M. van Gelder

1968, 13 juni (HC): Gaat deelnemen met eerste onderwijsgemeenschap voor het basisonderwijs in Den Haag

1970, 4 mei (HC): Uitslag enquête onder ouders van leerlingen.

2015, 27, 29 mei (Lispeltuut, TVWest, AD/HC):  ......wint Haagse Cultuuronderwijs prijs 2015
2015, 4 juli (AD/HC): Ouders willen politiek ingrijpen tegen school
2015, 2 september (Telegraaf): Mishandeling kleuterjuf schokt Statenkwartier


Link website van de school


Laatst bijgewerkt 3 september 2015

Website door Picturae