h01-RKkweek-helenastraat11

Cor Mariae PA-Pabo / Kweekschool (1889-1984)

Locaties

Historisch overzicht

1889 De eerste lessen voor de opleiding van onderwijzeressen worden gegeven in het klooster van de Zusters van Liefde uit Tilburg in de Oude Molstraat.

1892 De katholieke normaalschool voor meisjes gaat van start met drie leerlingen. Zuster Gerardine is hoofd van de normaalschool. De lessen worden gegeven door enkele meesters uit de stad en de zusters.

1894 De eerste kwekeling, Anna Kleinegris, slaagt voor het examen voor onderwijzeres. De normaalschool ontvangt 300 gulden rijkssubsidie en 200 gulden van het bisdom Haarlem.

1899 Wegens toename van het aantal leerlingen vindt er uitbreiding plaats van het aantal lokalen, er komen een tekenzaal en pianokamers.

1917 De school wordt gehuisvest in nieuwbouw aan de Oude Molstraat 34. De nieuwbouw is naar een ontwerp van architect L. Faber uitgevoerd door aannemer A. van Eek.

1924 De kweekschool krijgt het recht tot het afnemen van examens.

1952
De opleiding vindt in het vervolg plaats in drie leerkringen.

1963 De kweekschool verhuist naar een nieuw schoolgebouw aan de Helenastraat 11. De opening van de school vindt plaats op 18 december.

1968 De eerste en tweede klassen van de kweekschool worden geplaatst in aparte klassen voor de HAVO-top, vierde en vijfde klassen.

1971 Begin jaren 1970 wordt de kweekschool omgezet in een pedagogische academie. De eerste jongens worden toegelaten op de pedagogische academie en de Havo-klassen. In januari 1975 telt de school 430 studenten en 54 docenten.

1983 De laatste religieuze, directrice zuster Augustine, neemt afscheid. De jaren tachtig werden gekenmerkt door  fusies, in 1983 met deMaria Regina, R.K. Opleidingsschool voor kleuterleidsters.

1984 De Cor Mariae Pabo fuseert met de Pedagogische Academie Mariahoeve tot de Haagse Katholieke Pabo. De Sint Willibrordus Vereniging brengt de havoklassen onder bij het Tinbergen College

Schoolhoofden / Directie
zr. Gerardine (vermeld 1892-1900)
zr. Rosalina Kersemakers (1900-1905)
zr. Bernardine (mej. M.M. Vlasveld) (1905-1916)
zr. Theodorine (1916-1918)
zr. de Sales (1918-1921)
zr. Vincenzo (mej. M.C.J. Klokgieters) (1921-1953)
zr. Mediatrix  (1953-1957)
zr. Augustine Stegerhoek (1958-1983)

Schoolbestuur
Sint Willibrordus Vereniging

 

Andere media

Bronmateriaal

HGA Archief Lucas onderwijs inv.nr. 0001.
Notulen bestuur Willibrordus Vereniging 1864-1919; inv. nr. 1568
Kroniek van de Zusters van Tilburg in Den Haag 1842-1927; inv.nr-1411-1424.

Boeken
Kroniek van Cor Mariae 1892-1984 / zr. Magdelena. - Den Haag, 1984
Sint Willibrordus Vereniging 's-Gravenhage 1842-1992: beeld van een schoolbestuur. Den Haag / W.M. Seuren. - Den Haag, 1992
Ontstaan en groei van het katholiek onderwijs te 's-Gravenhage, geschetst binnen de ontwikkeling van de Haagse katholieke bevolking sinds 1840: uitgave t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Sint Willibrordus Vereniging 1842-1967 / N. de Rooij. - Den Haag, 1967.
Van Normaalschool tot Pedagogische Academie / br. Emilius Gordijn. - Den Haag, 1977
De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat / Marry Remery-Voskuil. - Voorburg. Ohis Research, 2012

Laatst bijgewerkt 2 maart 2017

Website door Picturae