Stanislascollege - Burgemeester Elsenlaan

3e R.K. Technische School St. Bernulfus (1963-1975)

Locaties

Historisch overzicht

1961 Plannen voor de oprichting van een derde katholieke technische school in de Haagse regio. In oktober wordt de eerste paal geslagen.

1964 November opening van het schoolgebouw.

1965 Eerste vrouwelijke leerling wordt aangenomen.

1967 Veertigjarig ambtsjubileum van directeur A.J.M. Rosdorff.

1975 Fusie met de huishoudschool Elisabeth. De naam wordt veranderd in De Elsenhof.


Directie
A.J.M. Rosdorff (1963-1975)


Bronmateriaal

link Website Stanislasciollege Burgemeester Elsenlaan Rijswijk

Krantenartikelen:

1960, 9 juli (Binnenhof): Bouwplannen

1961, 26 augustus (B): Beschrijving onderwijsplannen n.a.v. bouw
1961, 11 oktober (Haagsche Courant): Met bouw begonnen
1961, 13 oktober (Rijswijkse Courant): eerste paal geslagen

1963, 28 augustus (H.C.): Voorbeschouwing opening; A.J.M. Rosdorff wordt directeur
1963, 19 december (B): Hoogste punt bereikt

1964, 14 november (B):Beschrijving nieuwe gebouw
1964, 18 november (B): Verslag opening
1964, 19 november (HC): Verslag opening
1964, 20 november (RC): verslag opening

1965, 9 april (B): Verslag openbare lessen
1965, 17 juli (HC): Henny van Veen uit Den Haag ingeschreven als eerste vrouwelijke leerling
1965, 30 augustus (B): Henny van veen uit Den Haag ingeschreven als eerste vrouwelijke leerling

1966, 26 januari (B): Eerste vrouwelijke leerling blijkt succes
1966, 22 december (B): Verslag kerstviering

1967, 9 september (HC): Levensbeschrijving van directeur A.I.M. Rosdorff t.g.v. 40-jarig jubileum
1967, 19 septem,ber (HC): Interview met directeur

1969, 4 december (HC): Opbrengst actie t.b.v. Biafra

1970, 28 februari (B): Voorbeschouwing tentoonstelling over Lepra
1970, 6 maart (HC): Beschrijving tentoonstelling over wereldtegenstellingen
1970, 10 december (HC): Voorbeschouwing uitvoering Christmas Carol
1970, 14 december (HC): Verslag uitvoering

1971, 28 april (B): Verslag bezoek van minister Veringa

1972, 21 februari (B): Voorbeschouwing behandeling van beroep van moderator-leraar tegen korting van zijn salaris
1972, 21 december (B): Verslag kerstviering

1974, 24 februari (Groot Rijswijk): Voorbeschouwing open dag op de ------
1974, 27 juni ((HC): Meisje Janny Jansen slaagde voor diploma automonteuse

1975, 24 maart (B): Leerlingen uit 3e en 4e klassen gaan n.a.v. pasen klusjes opknappen voor sociale zwakkeren in Den Haag
1975, 28 november (B): Gaat fusie aan met huishoudschool St. Elisabeth onder de naam "De Elsenhof"

Laatst bijgewerkt 4 maart 2015

Website door Picturae