cartesiusstraat-exmms-2008-fotoMR-1024

Cor Mariae Immaculatum (MMS) 1951-1967

Locaties

Historisch overzicht

1951 Start van een katholieke Middelbare Meisjesschool (MMS) aan de Beeklaan met één klas van 30 leerlingen.

1955 Inmiddels is de school officieel erkend en worden er zes noodlokalen gebouwd in de tuin van het klooster van de Zusters aan de Newtonstraat. Het aantal leerlingen is gestegen tot 145.

1959-1960 Er zijn nieuwe noodlokalen nodig voor de inmiddels 280 leerlingen.

1961 Terugtrekken van de Zusters uit de MMS en overdracht aan de Sint Willibrordus Vereniging en overgeplaatsing naar het adres Cartesiusstraat 177a (bron: Onderwijsverslag 1961)

1967 Veranderingen van schooltype door invoering van de Mammoetwet. Vanaf 1 september 1967 worden er geen nieuwe leerlingen meer aangenomen. Vertrek van de MMS uit de tuin van de Newtonstraat.

1973 Opheffing van het klooster in de Newtonstraat. De noodlokalen worden gesloopt..

Schoolhoofden
Mère Gonsalves (1951 - )


Andere media

Laatst bijgewerkt 17 april 2016

Website door Picturae