g02-doornstraat170-dso-1988-017447

Lycée Français Vincent van Gogh, Lycée Français de La Haye (1947- )

Locaties

Historisch overzicht

1947 De kleuterschool met een vijftiental kinderen wordt opgericht op initiatief van Franse, Belgische en Zwitsers ouders. Het eerste officiële adres van de school is onbekend. De naam ‘Franse school’ wordt gebruikt. Etienne Guilhou, directeur van het Institut Français Amsterdam houdt toezicht op deze school, die door een commissie en ouders wordt geleid. De voorzitter is de adviseur voor culturele zaken van de Franse Ambassade.

1953
De lagere school wordt geopend. Mevrouww D. Parquet wordt benoemd tot directrice van de school. Zij komt uit Parijs.

1954 Doornstraat 170 te Den Haag wordt gebruikt als het adres op de officiële correspondentie van de school. Het schijnt dat de school al vanaf 1947 op dit adres zat.

1955
In het schoolgebouw Doornstraat 170 wordt een bronzen gedenkplaat aangebracht met inscriptie ter nagedachtenis van schoolarts J.C. Maier.

1955
De school wordt onderdeel van het ‘International School’ project aan de Parkweg 19.

1958
De school telt 102 leerlingen.

1961
De school telt 140 leerlingen: 50% Frans, 20% Nederlands, 30% andere nationaliteiten.

1963 De middelbare school wordt geopend.

1967
De ‘Stichting Lycée Français de la Haye’ wordt opgericht.

1974 Het Lycée Français telt 550 leerlingen (22 klassen).

1977
De statuten van de stichting worden gewijzigd: de ouders van de leerlingen krijgen een betere vertegenwoordiging. Het Lycée Français was ondertussen op drie verschillende adressen gevestigd – Parkweg 19 (college), De Ruyterstraat 71A (lycée) en Doornstraat 170 (basisschool).

1977 De school staat onder toezicht van de Conseil d'Administration, onder voorzitterschap van de Franse ambassadeur. Het pedagogisch toezicht wordt uitgeoefend door het Ministere de l'Education Nationale, in de persoon van de Cultureel Attaché en de Academie de Lille.

1978
Er zijn in 1978 600 leerlingen; 275 in de lagere school en 325 in de middelbare school.

1980 De Stichting ‘Lycée Français’ koopt een huis aan de Parkweg 9. Het huis wordt gerenoveerd en de reparatiewerkzaamheden duren tot 1984.

1983 De Stichting ‘Lycée Français’ ondertekent met de Franse overheid een overeenkomst over het directe beheer van de stichting. Na lang debat wordt deze overeenkomst in 1986 aangenomen, waarbij de statuten van de stichting nogmaals worden veranderd. De stichting behoudt alleen de rechten om de onroerend goed te beheren en te bezitten.

1985 De Stichting ‘Lycée Français’ koopt een huis aan de Parkweg 16.

1981 De nieuwe naam wordt ‘Lycée Français Vincent van Gogh’.

1989 De 'école française d’Amsterdam' wordt in januari 1989 een dependance van het lycée Vincent van Gogh in Den Haag. Sinds 2006 heeft deze school wel een eigen directeur maar blijft organisatorische vallen onder het lycee in Den Haag onder de naam Lycée Vincent van Gogh de La Haye-Amsterdam.

1989 De Stichting koopt de gebouwen ‘de Branding’ en het hotel ’Op Gouden Wieken’ op de Scheveningseweg 237. Besloten wordt om ‘De Branding’ te renoveren en om een nieuwe school op de plaats van het hotel te bouwen. De architecten Stuurman en Partners maken het ontwerp.

1994 Het gebouw op de Scheveningseweg 237 wordt officieel geopend.

2007 De school telt 810 leerlingen: meer dan 70% Frans en de rest met 42 nationaliteiten.

Directeuren
mme D. Parquet (vermeld 1953)
Francois Ringenbach (1963-1965)
Lucien Docquir (1965-1973)
Corentin Kerveillant (1973-1978)
Raymond Freidinger (1978-1986)
Huguette Venet (1986-1993)
M. Leroux (1993-1996)
Christian Prégniard (1996-1999)
Richard Schoonheere (1999-2002)
Jean-Pierre Rouard (2002-2006)
Guy-Roger Meitinger (2006-2007)
Thérèse Delaubier (2007-2011)
Dominique Traboulsi (2011- )

Klassenfoto's

Bronmateriaal

Boeken
Jubileumuitgave «60ième anniversaire du Lycée Français Vincent van Gogh 2007-2008» van het Lycee Francais Vincent van Gogh

Krantenartikelen
1954, 15 dec. (HC): Samenstelkling oudervereniging

1956, 29 juni (HC): Prijsuitreiking op de Franse ambassade

1962, 12 mei (Vad) Reprtage

Website van de school.

Laatst bijgewerkt 27 maart 2015

Website door Picturae