Geen afbeelding beschikbaar

Burgerschool Kerkplein (1864-1884 )

Gebouwen

Locaties

Historisch overzicht

1864 Start van een burgerschool aan het Kerkplein 4.

1865 De nieuwe burger school op het Kerkplein vertoont enige gebreken. De lokalen zijn te klein, benauwd en donker; het gevolg is dat de achterste lokalen in de winter te donker zijn en die klassen bij gebrek aan licht eerder moeten eindigen. De muren zouden gewit kunnen worden door de achterliggende keuken erbij te betrekken en er zouden ramen gemaakt kunnen worden. In de zomer zijn de lokalen aan de straatzijde te warm en werden vele kinderen in de voorkamer onwel door de benauwde lucht. Er zijn 128 jongens en 54 meisjes. (OV 1865)

1866 Op 24 Juli wordt de heer W. Blum eervol ontslagen vanwege zijn benoeming als directeur van de school voor middelbaar onderwijs in de Raamstraat.Zijn opvolger is Ch. Hofman.

1883 Eind december verhuist de heer Hofman naar de Korte Lombardstraat 7.

1884 In het begin van het nieuwe jaar wordt de school aan het Kerkplein opgeheven.

Schoolhoofden
W. Blum (1864-1866)
Ch.A. Hofman (1866-1883)

Bronmateriaal

HGA. Onderwijsverslagen 1865.

Laatst bijgewerkt 27 november 2018

Website door Picturae