theresiastraat310-vhoogstratenks-637-497-37-1024

Van Hoogstratenkleuterschool (1960-1985)

Locaties

Historisch overzicht

1957 De Christelijke Mulo Vereniging te ’s-Gravenhage heeft het voornemen een gebouw voor de kleuterschool op te richten in de omgeving van de Spaarwaterstraat / Theresiastraat.

1960 Twee kleuterklassen worden in de nevenruimten van de Goede Vrijdagkapel ingericht. Iets later worden de kleuters gehuisvest in enkele lokalen van de Van Hoogstratenschool in de Spaarwaterstraat.

1962 Op 10 december wordt het nieuwe kleuterschoolgebouw in de Theresiastraat 310 in gebruik genomen.

1985 De Van Hoogstratenkleuterschool vormt samen met de Van Hoogstratenschool een basisschool.

Schoolhoofden
mej. G.E. van de Beukel (1952-1966)
mej. T.P. Bron (1966-1971)
mw. J.M. van Willigen (1971-1974 )
mw. S. Fabery-de Jonge (1974-1976)
mw. E.P. Delwel-Lavooy (1976-1985)

Schoolbestuur
Christelijke Mulo Vereniging te ’s-Gravenhage (1962 -)

Bronnen
J.L. Troost, Grepen uit de geschiedenis van de scholen der Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage 1843-1977 en van de scholen uitgaande van de Christelijke Mulovereniging te ’s-Gravenhage 1905-1977. ’s-Gravenhage (1977) p187-191
1967 Gedenkboekje 50 jaar

Bronmateriaal

Krantenartikelen
1962, 30 november (HaagseCourant): Aankondiging ingebruikname kleuterschool
1962, 18 december (HC): .... officieel ingebruik genomen

1964, 2 maart (HC): Speelplaats versiert met beeldhouwwerk (spelende kinderen uitgevoerd door Sylvia Krosch)
1964, 20 april (HC): Vandalisme in de school

Laatst bijgewerkt 18 mei 2018

Website door Picturae