1965-maria-jdb-k5

't Palet, Mariaschool Jan de Baenstraat (1905 - )

Locaties

Historisch overzicht

1905 De Sint Willibrordus Vereniging opent een leer- en bewaarschool voor meisjes aan de Van Ostadestraat 221-223. Het onderwijs wordt verzorgd door de Zusters van Liefde uit Tilburg die in de Oude Molstraat wonen. De lagere school voor meisjes heeft de hoofdingang aan de Van Ostadestraat 223, maar de klaslokalen liggen in de lange zijde van het gebouw aan de Jan de Baenstraat 75a. Om de hoek in de Jan de Baenstraat nr 75 wordt de jongensschool Sint Bonifacius geopend onder leiding van de Broeders van Maastricht.

1910 Al spoedig hebben beide lagere scholen elk rond de 500 leerlingen. De bewaarschool telt meer dan 200 kinderen.

1925 De bewaarschool verhuist naar een houten gebouw in de Gerard Doustraat 202. De lagere school gebruikt nu ook nr 221 en verbouwt een kleuterlokaal tot een gymzaal.

1959 De zusters nemen afscheid van de Mariaschool.

1965 De jongensschool wordt overgedragen aan de Sint Willibrordus Vereniging. De Mariaschool is voortaan gemengd. Het leerlingenaantal daalt tot 155 door verpaupering van de Schilderswijk.

1973 Het gebouw aan de Jan de Baenstraat wordt grondig gerenoveerd. Er komen extra faciliteiten voor achterstandsleerlingen en het leerlingenaantal groeit door instroom van anderstalige leerlingen. Er wordt een oudercommissie opgericht.

1985 De Mariaschool vormt met de kleuterschool ’t Kwetternest in de Gerard Doustraat een basisschool die de nieuwe naam ’t Palet krijgt.

1993 De school verhuist naar nieuwbouw aan de Vaillantlaan 230 met 18 klassen. Het leerlingenaantal stijgt snel en er worden daarna op verschillende locaties in de Schilderswijk dependances gebouwd.

1996 Locatie Gerard Doustraat 192: nieuwbouw met zes leslokalen.

2002 Locatie Doedijnstraat 4: nieuwbouw met drie bouwlagen en 13 leslokalen

2015 Er zijn ruim 600 leerlingen verdeeld over de drie gebouwen. De school profileert zich als leerkansenschool. De schooltijd wordt met vier uur per week verlengd waardoor er extra aandacht is voor muziek in samenwerking met het Residentieorkest en andere culturele activiteiten, ook samen met diverse partners in de wijk. Bij de hoodflocatie is ook de peuterspeelzaal ’t Peuterpalet als Voorschool gevestigd.

2016 Op 14 januari wordt aan 't Palet het predicaat excellente school uitgereikt door staatssecretaris Sander Dekker.

Schoolhoofden / Directie
zr. Tecla, A.J.C. Ledel (vermeld 1907-1912)
zr. Vincenzo, M.J.C. Klokgieters (1913-1920)
zr. Genoveva, A.M. van Rijsingen (1917-1949)
zr. A.M.M. Timmermans (vermeld 1950)
A.P.J.M. van der Horst (1959-1964)
Th. Tettero (1964-1971)
J.M. Gelauf (1971-1981)
A.M. Wolters (1982-1991)
O.C.A.V. (Oscar) Demesmaeker (1991 - )

Schoolbestuur
Sint Willibrordusvereniging (1905-1993)
Lucas Onderwijs (1993 - )

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Literatuur
Marry Remery-Voskuil (2012). De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat. Voorburg. Ohis Research
Jubileumboekje Mariaschool Jan de Baenstraat 1905-1980

Krantenartikelen

1955, 26 mei (Haagsche Courant): Viering 50-jarig bestaan

1959, 22 juli (Het Binnenhof): Zuster-onderwijzeressen vertrekken na 54 jaar
1959, 23 juli (B): Afscheid van de school
1959, 24 juli(HC):Tweeërlei afscheid

1960, 16 juni (HC): Jonge levensvreugde in ....

1968, 30 mei (B): Beschrijving van het nieuw in te voeren onderwijssysteem
1968, 31 mei (NHC): Idem

1969, 25 april (B): Beschrijving schilderij van H.O. de Meer in de school
1969, 12 mei (HC): Schilderij van H.O. de Moor geplaatst

1972, 13 september (B): Verslag mini-olympiade

1974, 13 maart (B): Overzicht moderniseringen

1975, 22 februari (HC): Heropend na verbouwing

2016, 20 juni (  ) : Musical in de Koninklijke schouwburg

2016, 29 juni (de Telegraaf): 1000 euro en Gulden Klinker voor 't Palet

2017, 24 januari (AD/HC): Zes scholen zijn nu excellent
2017, 29 juni (Den Haag Centraal): Als dit doorgaat, is alles voor niets geweest : rijk bezuinigt miljoenen op aanpak onderwijsachterstanden

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 29 juni 2017

Website door Picturae