h01-1966-ko-kwetternest

't Kwetternest (Voorburg) (1948-1985)

Locaties

Historisch overzicht

1948 De kleuterschool is in 1948 opgericht als een particulier schooltje dat gehuisvest is in de lagere school in de openbare school in de Van Deventerstraat 16.

1954 De Vereniging De Neutrale Kleuterschool neemt de kleuterschool over. Het is op papier een dependance van de Wethouder Lydie Plateschool

1958 De kleuterscholen van de Vereniging De Neutrale Kleuterschool worden per 1 september overgedragen aan de gemeente Voorburg. De klassen worden gehuisvest in de lagere school Van Deventerlaan 16.

1959 De kleuterschool krijgt de naam ’t Kwetternest.

1961 ‘t Kwetternest heeft een werklokaal en een speellokaal in gebruik. De gemeente investeert in extra speel-werkmateriaal en het opknappen van de lokalen.

1969 De kleuterschool verhuist naar lokalen om de hoek aan de Plaats van Middendorp 12.

1977 De lokalen worden gemoderniseerd.

1985 ‘t Kwetternest vormt met de Professor Casimirschool een basisschool.

Schoolhoofden

mej. A.M. Scheepstra (vermeld 1956, 1976-1983) 

mevr. J.C. de Nooijer-Engels (vermeld 1985)

Bestuur

Vereniging De Neutrale Kleuterschool (1954-1958)

Andere media

Bronmateriaal

Archief van de gemeente Voorburg 1956-1965 inv nr 787, 788, 793, 831.Voorburgse Courant 6 april 1977.

Laatst bijgewerkt 9 februari 2016

Website door Picturae