g02-hoefkade-bws1887-zijgevel

Bernardusbewaarschool Hoefkade (1887-1921)

Locaties

Historisch overzicht

1887 Het R.K. Parochiaal Armbestuur laat een bewaarschool aan de Hoefkade bouwen voor arme kinderen. Zij vraagt aan de Sint Willibrordus Vereniging om het onderwijs te verzorgen en de exploitatie op zich te nemen. Met enige aarzeling stemt het bestuur toe. Het onderwijs wordt verzorgd door de Zusters van Liefde uit de Oude Molstraat.

1891 Als het saldotekort van de Sint Bernardusbewaarschool opgelopen is tot tweeduizend gulden wordt de opdracht in 1891 teruggegeven. Het aantal kinderen dat de school bezoekt is inmiddels gestegen tot 590.

1892 Het Armbestuur sluit vervolgens een contract met de Zusters van Roosendaal die tot 1917 het onderwijs aan de bewaarschoolkinderen verzorgen.

1917 Het armbestuur sluit opnieuw een contract met de Willibrordus Vereniging maar nu voor een onderhandse overdracht van het terrein aan de Hoefkade om daar nieuwe scholen te bouwen

1921 De oorspronkelijke Bernardusbewaarschool wordt in 1921 afgebroken. De kleuters gaan naar de Theresiabewaarschool. Op dezelfde plaats wordt een monumentaal scholencomplex gebouwd voor diverse r.k. scholen aan de Hoefkade 322.

Schoolhoofden
mej. C.M.H. Wassen (vermeld 1890)

Schoolbestuur
RK Parochiaal Armbestuur (1892-1917)
Sint Willibrordus Vereniging (1887-1892 en 1917-1921)

Bronmateriaal

Archief

HGA Archief Lucas Onderwijs bnr 963 inv nr 002-007
Notulen Sint Willibrordus Vereniging inv nr 1568; 589-638;
Kroniek van de Zusters van Liefde uit Tilburg in Den Haag;
Archief Jozefparochie bnr 257 inv nr 205-207;
Archief R.K. Wees- en armeliedenhuis bnr 703 inv nr 265, 376.

Boeken

drs. W.M. Seuren (1992). Sint Willibrordus Vereniging 's-Gravenhage 1842-1992. Beeld van een schoolbestuur. Den Haag.

Marry Remery-Voskuil (2012). De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat. Voorburg. Ohis Research.

Laatst bijgewerkt 26 april 2016

Website door Picturae