g02-hoefkade-bws1887-zijgevel

Bernardusbewaarschool Hoefkade (1887-1921)

Locaties

Historisch overzicht

1887 Het R.K. Parochiaal Armbestuur laat een bewaarschool aan de Hoefkade bouwen voor arme kinderen. Zij vraagt aan de Sint Willibrordus Vereniging om de exploitatie op zich te nemen. Het onderwijs wordt verzorgd door de Zusters van Liefde uit de Oude Molstraat.

1891 Als het saldotekort van de Sint Bernardusbewaarschool opgelopen is tot tweeduizend gulden geeft de Willlibrordus Vereniging de opdracht  terug aan het Armbestuur.  Het aantal kinderen dat de school bezoekt is inmiddels gestegen tot 590.

1892 Het Armbestuur sluit vervolgens een contract met de Zusters van Roosendaal die tot 1917 het onderwijs aan de bewaarschoolkinderen verzorgen.

1917 Het Armbestuur sluit opnieuw een contract met de Willibrordus Vereniging waarbij ook een onderhandse overdracht van het terrein aan de Hoefkade geregeld wordt om daar nieuwe scholen te bouwen

1921 De Bernardusbewaarschool wordt afgebroken. De kleuters gaan naar de Theresiabewaarschool die gevestigd wordt in het nieuwe monumentale scholencomplex aan de Hoefkade 322.

Schoolhoofden
mej. C.M.H. Wassen (vermeld 1890)
mej. A. Feenstra
mej. G.M.H. Dieben (vermeld 1919 - 1921)

Schoolbestuur
RK Parochiaal Armbestuur (1892-1917)
Sint Willibrordus Vereniging (1887-1892 en 1917-1921)

Bronmateriaal

Archief
HGA Archief Lucas Onderwijs bnr 963 inv nr 002-007
Notulen Sint Willibrordus Vereniging inv nr 1568; 589-638;
Kroniek van de Zusters van Liefde uit Tilburg in Den Haag;
Archief Jozefparochie bnr 257 inv nr 205-207;
Archief R.K. Wees- en Armeliedenhuis bnr 703 inv nr 265, 376.

Boeken

drs. W.M. Seuren (1992). Sint Willibrordus Vereniging 's-Gravenhage 1842-1992. Beeld van een schoolbestuur. Den Haag.

Marry Remery-Voskuil (2012). De scholen van de Zusters van Liefde in Den Haag en het Willibrordushuis in de Oude Molstraat. Voorburg. Ohis Research.

Laatst bijgewerkt 27 maart 2019

Website door Picturae