h1-mariaschool-margret1-001

Maria Bernadette (1985- ), St. Mariaschool (Leidschendam) (1933-1985)

Locaties

Historisch overzicht

1933 De St. Mariaschool, een meisjesschool, wordt door het RK Kerkbestuur van de Petrus en Paulusparochie geopend in een noodgebouw aan de St. Jozefstraat, als afsplitsing van de overvolle Jozefschool voor meisjes in de Damstraat 6.

1944 Tijdens de oorlog worden enige tijd ook jongens tijdelijk op de school toegelaten.

1952 De school wordt definitief gemengd, jongens én meisjes.

1953 Een nieuw schoolgebouw aan de Prins Bernhardlaan 2 wordt in gebruik genomen.

1967 De Zusters verlaten het onderwijs.

1985 De St. Mariaschool gaat samen met Bernadettes Kleuterhof en betrekt als RK Basisschool Maria Bernadette het schoolgebouw aan de Van Ruysdaellaan 91.

1986 Op de Prins Bernhardlaan 4 is een dependance.

1987-1990 De Maria Bernadetteschool verhuist naar de Van Ruysdaellaan 39a.

2014 Het is een bloeiende school met 250 leerlingen die verdeeld zijn over negen groepen van 30 a 33 leerlingen per groep. Voor excellente leerlingen is een plusaanbod gestart.

2016-2017 ca driekwart van de schoolverlaters van groep 8 gaat naar havo of vwo in het voortgezet onderwijs.

2018 Eind mei vindt de viering van het 85-jarig jubileum plaatsvinden.

Directie/ Schoolhoofden

zr Paula van Hettema (1933-1947)

zr Canisia Beukeboom (1952-1955) 

zr Francisca Janus (1957-1958)

zr Antonia de Wildt (1958-1960)
zr Felicia Landsbergen (1960-1964)

zr Gerardi van der Lee (1964-1967)

E.J.M. Sarolea (1967-1986)

F.M. van Doorn (1986-2002)

E.M.E. Klooster-Ranke (2003-2011)

mw. M.M. van Workum-Mokveld (2011-2014)

R. (Ronald) Duijs (2014- )

Schoolbestuur

Parochie Petrus en Paulus Leidschendam (1933-1958)

Schoolbestuur

Stichting Panta Rhei

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Jubileumboekje "Van St.-Mariaschool tot Basisschool Maria Bernadette", uitgegeven in 1993 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de school 

Krantenartikelen
1985,
17 april (LeidseCourant): Basisschool in voormalige bibliotheek
1987, 20 maart (LeidseCourant): Extra lokalen voor Leidschendamse scholen
2003, 23 januari (Het Krantje): Uitbreiding Marie Bernadetteschool
2003, 22 mei (Het krantje): Feest om 70 jarige Maria Bernadetteschool
2005, 26 april (Haagsche Courant): Basisschool Maria Bernadette waar Claudia Harteveld werkte rouwt om moord op hun onderwijzeres
2006, 9 november (Het Krantje): Nationaal schoolontbijt, gezond snacken op de basisschool Maria Bernadette
2007, 6 maart (Haagsche Courant): Ruimtelesprogramma basisschool Maria Bernadette, astronautenteam van leerkrachten en zelfgemaakte raket
2011, 12 december (Het Krantje): Bijzondere kerststal Maria Bernadette
2014, 15 oktober (Het Krantje): Juf  Rini Roes 40 jaar in onderwijs2016, 9 maart (Het Krantje): Help de schoolkinderen van OBS Maria Bernadette (vrijwilligers van NL Doet helpen op schoolplein
2016, 12 oktober  (Het Leidschendams Krantje): Onderwijsjubileum Peter Ham uitgebreid gevierd
2016, 26 oktober (Het Leidschendams Krantje):  Wethouder bezoekt school mbt verkeersveiligheid
2017, 4 juli (Het Krantje): Juf Marloes stopt na 40 jaar onderwijs
2018, 14 november (Het Krantje): Op de Rooms-katholieke basisschool Maria Bernadette wordt op 23 en 29 november door kinderen, ouders en team afscheid genomen van juf Rini.

Link website van de school

Laatst bijgewerkt 13 juni 2019

Website door Picturae