h1-ministersopVeurs8

Veurs Lyceum (Leidschendam) (1970 - )

Locaties

Historisch overzicht

1968 Het Veurs Lyceum is begonnen met een brugklas in de voormalige St. Willibrordusschool aan de Damlaan als dependance van het St. Maartenscollege in Voorburg.

1969 De dependance van het St. Maartenscollege aan de Damlaan fuseert met de Sint Petrus en Paulus mavo aan de Rijnlandlaan onder het bestuur van het Maartenscollege onder de naam van Veurs College. De naam verwijst naar het voormalige dorp dat in 1938 samen met Stompwijk opgegaan is in de gemeente Leidschendam.

1970 De school zou aanvankelijk hooguit voor 15 jaar gevestigd worden in noodgebouwen, die met piepend krijtje geopend worden door burgemeester Kolfschoten, aan het Fluitpolderplein in de Amstelwijk. Het Veurs College wordt zelfstandig.

1971-1973 De directie krijgt te maken met de eerste democratiseringsdiscussies, leerlingenstakingen en inspraak van een medezeggenschapsraad rond het bestuurs- voornemen om biologiedocent J. Schijen tot rector te benoemen.

1977-1978 Op 16 december wordt de school getroffen door een grote brand, twee vleugels met houten gebouwen zijn in vlammen opgegaan. In de zomer zijn nieuwe noodgebouwen geplaatst.

1991 Fusie met de protestants-christelijke Rhijnvoordemavo, het Veurs is nu een interconfessionele scholengemeenschap.

1992 Na de paasvakantie worden de oude barakken verlaten en wordt een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen dat is ontworpen door architect ir. D.A. Roosenburg. De officiële opening vindt in september plaats.

1993 Fusie van het Veurs College met 638 leerlingen en de Agnes Beatrixschool in Voorburg met 406 leerlingen. Hierdoor ontstaat een brede scholengemeenschap zoals door het Ministerie van Onderwijs wordt gestimuleerd. Beide afdelingen blijven relatief zelfstandig op de oude locaties. In de scholen vinden vele inhoudelijke vernieuwingen plaats.

1979-1998 Een derde vestiging voor vmbo wordt   geopend aan de Dobbelaan 4 onder de naam van Dalton-Stip, daar worden vooral lessen gegeven in kantoorpraktijk en verzorging.

1999 Het ministerie geeft toestemming voor een nieuwe vestiging in het zuidelijk deel van Leidschenveen. Vier klassen van het junior College starten voorlopig in het gebouw van de basisschool de Balans. Deze locatie groeit uit tot het ’s-Gravendreef College dat in 2009 een nieuw gebouw betrekt aan de Klaas Voskuildreef 135.

2000 Op de plaats van het gymlokaal worden zes nieuwe lokalen gebouwd bij het hoofdgebouw. De gymlessen vinden voortaan plaats in het Sportcentrum De Fluit.

2002 Per 1 januari 2002 wordt de Scholengroep Spinoza gevormd. Dit is de uitkomst van een bestuurlijke fusie tussen het Huygenslyceum, het St. Maartens College, de scholengemeenschap Dalton-Vatel en het Veurs College. Vanaf 1 augustus sluit ook College Het Loo zich hierbij aan.

2005 De naam verandert in Veurs Lyceum omdat toestemming is gekregen om een gymnasiumafdeling te starten.

2007 Het nieuwe gebouw aan het Fluitpolderplein wordt in gebruik genomen.

Rectoren

P.C.J. Heijneman (1969 - )

J…Schijen (1973 -)

P. van Meenen (1996-2002)
K. Booij
J. van Putten ( -1978)

Ir.F.J.C. Maas (1978 -

Paul van Meenen

mevr. J.F.L. de Peuter-van der Veen (2014)

Mevr. C. van Thiel-Tuininga, MEM (vermeld 2017


Schoolbestuur
Scholengoep Spinoza, voorzitter College van Bestuur P. van Meenen (2002-2012)

Klassenfoto's

Andere media

Bronmateriaal

Krantenartikelen

2002, 28 februari (Het Krantje): Tijdcapsule bij Veurs College begraven
2002, 21 maart (Het Krantje): Staatssecretaris v.d Ploeg op Veurs
2002, 5 december (Het Krantje): Veurs college viert Lustrumfeest

2003, 18 september (Het Krantje): Veurs college wiskundedocent na 37 jaar afscheid

2004, 7 april (Haagsche Courant): Veurs munt uit in scheikunde in Nationale Olympiade van scholen de beste

2005, 6 januari (Leidschendammer): Rector Paul van Meenen van ´t Veurs voorzitter van de centrale directie van de Spinoza scholengroep
2005, 31 maart (Het Krantje): Uitwisselingsproject Veurs Buitenlandse scholieren uit Frankrijk, Tsjechië en Finland te gast
2005, 26 mei (Het Krantje):Examenstunt, wild west op Veurs Lyceum
2005, 17 november (Haagsche Courant): Docenten Veurs college met project voor extra slimme kinderen, extra stof
2005, 22 december (Leidschendammer): Jongerengemeenteraad: presentatie moestuin project van leerlingen van Veurs college voor basisscholieren

2006, 19 januari (Het Krantje): Docenten Veurs Lyceum Karel Boers lichamelijke opvoeding en Henne Zomervrucht Scheikunde gaven 25 jaar les
2006, 10 februari (Het Krantje): Schaakgrootmeester Jan Timman op Veurs drie schaakboeken voor degenen die het langst tegen de bekendste nationale schaker ooit hadden gespeeld
2006, 16 maart (Het Krantje): Reünie Veurs Lyceum voor oudleerlingen en docenten uit de periode 1988-2006, voorlopig laatste leerlingenreünie voorzitter EBC Roek
2006, 25 mei (Het Krantje): Schoolleiders uit Oman op bezoek bij Veurs Lyceum om kennis te maken met het Nederlands onderwijssysteem
2006, 1 oktober (Zicht op Leidschendam): Leerlingen Veurs Lyceum helpen bij Duivenvoorde als liftbegeleider, door verbouwing een noodlift

2007, 5 april (Het Krantje): Veurs Lyceum heeft Arabieren als hooggeëerde gasten: "Een prettig verblijf en vriendelijke Nederlanders"
2007, 24 mei (Leidschendammer); Van het Veurs Lyceum Noud Brasken en Sjoerd Huininga in St. Petersburg Rusland, derde prijs met Narioscan dit is een systeem waarmee het profiel van een wateroppervlak driedimensionaal inbeeld is te brengen
2007, 24 mei (Het Krantje): 14 docenten van ´t Veurs Lyceum een certificaat voor extra scholing aan de Universiteit Leiden, voor opleiding stagiaires

2009, 27 november (Nieuwsblad L'dam Voorburg): Voor Veurs Lyceum in Leidschendam het landelijke certificaat, sportactive school 2009-2010. Weth Van Baalen onthulde de bijbehorende plaquette

2016, 23 maart (Het Krantje):  Minister-president Rutte bracht vanochtend een werkbezoek aan het Veurs Lyceum in Leidschendam. Het was een zware delegatie, want hij werd vergezeld door minister Kamp van Economische Zaken, staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mevrouw Neelie Kroes van StartupDelta.

2017, 11 april (Het Krantje): De ONTDEK-kantine, een initiatief van het Leidschendamse bedrijf Van Leeuwen catering en het Veurs Lyceum werd op donderdag 6 april gepresenteerd door wethouder Kist en wethouder Stemerdink.
2017, 31 oktober (Het Krantje): Fietsverlichtingsactie, daar deden zowel de basisschool Sint Maarten, basisschool De Lusthof, als scholengemeenschap Veurs College mee met de verlichtingsactie van de ANWB om met elkaar het fietsverkeer veilig te maken.

Link site van de school

Laatst bijgewerkt 8 november 2018

Website door Picturae