Gevolgen van klimaatverandering: de ijskap van Groenland gaat verloren

Na 2000 stortte het systeem in. Er is interessant nieuws over natuur & milieu.

Gletsjers verliezen voortdurend enorme hoeveelheden ijs. Meestal wordt het verlies gecompenseerd door sneeuwval. Maar op Groenland is het systeem dramatisch misplaatst. Het smelten van de gletsjers op Groenland is blijkbaar het punt gepasseerd waarop het nog kan worden teruggedraaid. Zelfs als de wereldwijde temperatuurstijging onmiddellijk zou worden gestopt, zou de ijskap zich verder terugtrekken, melden onderzoekers onder leiding van Michaela King van de Ohio State University in het tijdschrift “Nature Communications Earth and Environment”. King en collega’s hebben de afgelopen 40 jaar satellietgegevens geanalyseerd van meer dan 200 locaties in Groenland waar gletsjerijs of water de zee instroomt. Ze vergeleken de hoeveelheid ijs met informatie over sneeuwval in de regio. Hierdoor gaat er bij de huidige gemiddelde temperaturen in de onderzochte regio’s meer gletsjerijs verloren dan er wordt vervangen. Als gevolg hiervan verdwijnt de hoeveelheid ijs in Groenland permanent.

Het is eigenlijk een natuurlijk proces en meestal niet problematisch wanneer gletsjerijs in zee stroomt – op voorwaarde dat er tegelijkertijd voldoende sneeuw landinwaarts valt om de reserves aan te vullen. Dan ontstaat er een cyclus. Maar het is blijkbaar dramatisch verstoord op Groenland: “We hebben ontdekt dat de hoeveelheid ijs die de oceaan instroomt veel groter is dan de hoeveelheid sneeuw die zich nieuw op het oppervlak van de ijskap heeft opgehoopt”, zegt King. In de jaren tachtig en negentig was het anders. De sneeuw die zich op Groenland ophoopte en de hoeveelheid ijs die smolt of de gletsjers die in de vorm van ijsbergen in de oceaan vrijkwamen, waren in evenwicht, hoewel zelfs toen enorme hoeveelheden ijs van gletsjers in zee stroomden: elk jaar was het 450 miljard ton .

Maar deze hoeveelheden werden in de winter betrouwbaar vervangen, legt King uit. “We zien dat het ijsverlies in de zomer relatief constant was, totdat de ijsstroom in de oceaan in een korte periode van vijf tot zes jaar sterk toenam.” Rond het jaar 2000 begon de hoeveelheid ijs en water die van het land naar de zee stroomde gestaag toe te nemen. De gletsjers verloren nu 500 miljard ton ijs per jaar, 50 miljard ton meer dan voorheen. Volgens de onderzoekers is het tempo van het ijsverlies de afgelopen tien jaar op dit hoge niveau gebleven. Tegelijkertijd viel er echter geen sneeuw meer, wat het extra verlies had kunnen goedmaken. Dit werd ook aangetoond door het feit dat de omvang van de Arctische ijskap voortdurend nieuwe negatieve records bereikt. Pas in juli 2020 was het ijsoppervlak minder uitgesproken dan in enig ander juli sinds de satellietmetingen in 1979 begonnen. De kansen op verbetering zijn klein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *