Het aandeel ozon neemt sterk toe, vooral in delen van Azië

Ozon is de op twee na krachtigste motor van klimaatverandering. Er is interessant nieuws over natuur & milieu.

Na kooldioxide en methaan is ozon de meest effectieve motor van klimaatverandering. Ozon op leefniveau in hogere concentraties kan schade toebrengen aan planten, dieren en mensen. Vooral in Zuid-Azië is de concentratie in de cruciale laag van de atmosfeer de laatste jaren sterk gestegen. Deze invloed strekt zich uit tot Europa. In de periode van 1994 tot 2016 is het aandeel ozon in de lagere atmosfeer in elf regio’s van het noordelijk halfrond toegenomen. Zelfs in Noord-Amerika en Europa, waar de uitstoot van stikstofoxiden als voorloperstoffen van ozon tijdens deze periode zou kunnen worden verminderd, stegen de ozonwaarden volgens studieresultaten. Gemiddeld bedroeg de toename in de onderzochte regio’s vijf procent per decennium, meldt een onderzoeksgroep onder leiding van Audrey Gaudel van de Universiteit van Colorado in Boulder in het tijdschrift “Science Advances”.

Diverse verschijnselen zijn belangrijk voor de zuurstofverbinding ozon: In de hogere atmosfeer houdt de ozonlaag schadelijke ultraviolette straling weg van het aardoppervlak. In de onderste atmosferische laag, de troposfeer, is ozon daarentegen de derde meest effectieve motor van klimaatverandering in termen van de gemeten concentratie na kooldioxide en methaan. Ozon op leefniveau in hogere concentraties kan schade toebrengen aan planten, dieren en mensen. Gaudel en collega’s klagen dat grond- en satellietmetingen geen eenduidig ​​beeld geven van de ontwikkeling van ozonconcentraties in de afgelopen decennia.

Ze gebruikten daarom gegevens uit het Europese project IAGOS, waarin meetapparatuur op lijnvliegtuigen gegevens verzamelt. “Sinds 1994 meet IAGOS wereldwijd ozon met hetzelfde instrument in elk vliegtuig, en levert zo consistente metingen in tijd en ruimte van het aardoppervlak tot de bovenste troposfeer”, legt Gaudel uit. Ten opzichte van een groot deel van de troposfeer zijn de ozonniveaus sterk gestegen, vooral in Zuid-Azië: in de regio Maleisië / Indonesië met 18,5 procent per decennium, in Zuidoost-Azië met 13,5 procent en in India met 11 procent. De ozonniveaus volgen de toename van het gebruik van fossiele brandstoffen, die stikstofoxiden produceren, zoals de wetenschappers ontdekten. In Noord-Amerika en Europa, waar de uitstoot van stikstofoxide de afgelopen decennia is verminderd, zijn de ozonniveaus met ongeveer 3,4 procent per decennium gestegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *