Hoe optimaliseer je het onderwijssysteem?

Binnen het onderwijs heb je te maken met veel verschillende factoren: interne en externe processen, bepaalde ontwikkelingen en veranderingen. Aangezien het belangrijkste doel binnen een onderwijsinstelling is om studenten of leerlingen zo goed mogelijk op te leiden, zijn alle processen ingericht om dit te verwezenlijken. Echter blijkt het soms moeilijk om hierop te blijven focussen wanneer veel andere onderdelen van het systeem niet optimaal verlopen. Daarom is het goed om de ondersteunende processen te optimaliseren, maar hoe pak je dit het beste aan?

Goed werkend ICT systeem

Om alles goed georganiseerd te houden – van communicatie tot opslag van gegevens en het faciliteren van leersystemen – is het van groot belang dat alle interne IT systemen up-to-date zijn en functioneren. Wanneer dit niet het geval is, kunnen leerlingen en studenten geen (optimaal)  gebruik maken van deze faciliteiten en lopen veel onderwijsactiviteiten in de soep. Hierdoor draagt het dus bij aan het functioneren van het complete schoolsysteem. Een goede organisatie en het functioneren van een IT systeem vereist het in huis hebben van ervaren en kundige ICT’ers. Daarnaast zijn vaak updates en een back-up maken, innoveren en gebruik maken van beveiligde systemen essentieel voor een goed werkend IT systeem. Verder is gebruiksvriendelijkheid waarborgen een belangrijke pijler. Door systemen en het gebruik van software en applicaties laagdrempelig te houden, is het voor iedereen mogelijk om er gebruik van te maken. Dit kan ook gedaan worden door handleidingen of applicaties waarin problemen en FAQ worden aangekaart te maken. 

Terugkoppeling

Om te weten hoe de organisatie van alle systemen en processen wordt ervaren, is terug koppeling essentieel. Dit kan gedaan worden door regelmatig de mening van leerlingen, studenten en medewerkers te vragen. Dit kan door zowel door kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken. Kwalitatief onderzoek kan in de vorm van groepsgesprekken gedaan worden.  Kwantitatief onderzoek is daarnaast mogelijk door het houden van enquêtes.

Wanneer het moeilijk is om inzichten te krijgen in de huidige situatie en mogelijkheden voor verbetering te bepalen, kan de inzet van een externe professional van grote waarde zijn. Door de situatie te analyseren en met veel vakkennis en ervaring met een afstandje naar het schoolsysteem te kijken, kunnen veel inzichten verkregen worden. Op basis hiervan kan op maat gemaakt advies gegeven worden. Dit biedt mogelijkheden om het schoolsysteem verder te ontwikkelen. Advies voor een verdere invulling van de onderwijslogistiek draagt bij aan beter kwaliteit van onderwijs en daarmee ook beter opgeleide leerlingen en/of studenten.

Korte lijnen externe partijen

Om de logistieke systemen binnen en buiten de onderwijsinstelling op peil te houden, is contact met externe professionals een must. Of het nu gaat om het maken van roosters, het implementeren van IT systemen of het vormgeven van nieuwe toepassingen in het onderwijs: er is een groot aanbod professionals die een school hier mee kunnen helpen. Ook bij tekorten binnen bepaalde functies of het missen van bepaalde (vakinhoudelijke) kennis kan een beroep gedaan worden op een bedrijf of organisatie buiten de school. Zo biedt Omix veel mogelijkheden als het gaat om het inzetten van professionals en het geven van advies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *